DENEYiMLi , BiLiMSEL , YENiLiKCi , KiSiSEL OZEL YAKLASIM

TEDAViLER

• Psikiyatrik Değerlendirme ve Kişiye Özel Tedavi

• Psikoterapi

• EMDR

• Bireysel terapi

• Duygu odaklı terapi (eft)

• Wisc-r-çocuklar için zeka testi

• Eklektik yaklaşım

• Fonksiyonel Tıp

• GAPS Tedavisi

• Grup terapisi

• Öğrenme bozukluğu belirti tarama testi

• Otizm değerlendirme ölçeği

• Otizm görüntüleme ve tanısı

• Peabody resim (kelime eşleştirme testi)

• Psikanalitik psikoterapi

• Psikodinamik psikoterapi

• Psikodrama

• Psikofarmakolojik tedaviler

• Psikonöroimmunoloji

• Regresyon terapisi

• Stanford binet zeka testi

• Varoluşçu psikoterapi

• Çocuklarda yeme bozukluğu

• Aile Terapisi

• Aile ve Çocuk Danışmanlığı

• Ankara gelişim tarama envanteri

• Bilişsel davranışçı terapi

• Çift terapisi

• Çocuk depresyon ölçekleri

• Çocuk kaygı ölçekleri

• Çocuk terapisi

• Duygu Durum bozuklukları manik

• Çocuklarda zeka testi

• Cümle tamamlama testi

• Davranış bozuklukları

• Denver gelişim tarama testi

• Depresyon tedavisi

• Dikkat bozukluğu

• Dikkat testleri

• Dinamik psikoterapiler